Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

256

ISBN:

978-80-87104-32-3

catalog Tištěná verze

200 Kč

Rozebráno

Ústřední pracoviště Národního památkové ústavu ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vydalo výběr textů našeho významného historika a teoretika památkové péče prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc. Výběr je tematicky rozdělen do čtyř kapitol, z nichž každá postihuje specifickou část autorova úsilí o pevné zakotvení teoretické základny oboru. Hlavním cílem publikace je poskytnout především studentům dějin umění, ale také dalším čtenářům praktickou příručku, jež by podala základní přehled památkové problematiky, jak Ivo Hlobil avizoval již ve své kandidátské vědecké práci. Text je doplněn úvodem doc. PhDr. Josefa Štulce, ediční poznámkou PhDr. Marka Perůtky a dále bibliografií Ivo Hlobila k památkové péči a jmenným rejstříkem.

Obsah:

Ivo Hlobil – historik a teoretik památkové péče / Josef Štulc
Ediční poznámka / Marek Perůtka

I. Dějiny památkové péče

 • Sto let od prvního pokusu o proklamaci zákonné ochrany historické Prahy (1996)
 • Sto let ideje ochrany českých historických měst (1992)
 • Městské památkové rezervace v padesátých letech (2005)
 • K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy (1982)
 • K teorii interiérové instalace české památkové péče (1982)
 • Poznámky k pozici památkové péče za totalitní a počínající demokratické vlády (1990)
 • K situaci naší památkové péče (1993)
 • Česká památková péče po 17. listopadu 1989, Stručně o dosavadním vývoji (1998)

II. Osobnosti památkové péče a dějin umění

 • Alois Riegl a teorie moderní památkové péče (2003)
 • Vojtěch Birnbaum – život a dílo v dobových souvislostech (1987)
 • Skrytá polemika Vojtěcha Birnbauma s českými funkcionalisty a rieglovskou teorií památkové péče (1995)
 • Vincenc Kramář – organizátor a teoretik moderního restaurování uměleckých děl v Československu (2002)
 • Václav Wagner – strážce estetického působení památky (2005)

III. Teorie památkové péče

 • K otázce teorie památkové péče v systému kultury České socialistické republiky řízené státem (1979)
 • Památková péče bez teorie je nonsens (1988)
 • Teze k teorii památkové péče za současného stavu oboru (1988)
 • Teorie památkové péče v systému monumentiky, Schematický návrh (1989)
 • Otázky monumentiky. Diskusní příspěvek (1989)
 • Kulturní dědictví a monumentika (1991)
 • Monumentika a památková péče, Encyklopedická hesla (1995)
 • Monumentita a autentická funkce architektonických a urbanistických památek, Teoretická úvaha s praktickými důsledky (2000)
 • Samostatná teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění (2003)
 • Podstatný význam hodnoty stáří (1989)
 • Připomenutí hodnoty stáří (1990)

IV. Aktuality

 • Komise pro péči o umělecké památky (1983–1984)