Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878–1939)

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-87104-60-6

catalog Tištěná verze

300 Kč

skladem

Koupit

Publikace autorky Kristiny Uhlíkové se zabývá prvními dvěma životními etapami jedné z nejvlivnějších osobností české kulturní historie první poloviny 20. století. Zdeněk Wirth významným způsobem zasáhl do domácího uměleckohistorického oboru, stal se jedním z nejaktivnějších propagátorů architektonické moderny v českém prostředí. V období první republiky měl díky své vysoké úřední funkci možnost ovlivňovat i další oblasti tehdejší československé kulturní i vědecké sféry – historii, archivnictví, knihovnictví, muzejnictví, umělecké školství, kulturní styk se zahraničím, divadlo i film.

Mnohovrstevný charakter Wirthovy činnosti umožnil klást si v předkládané publikaci nejen otázky týkající se bezprostředně jeho osobnosti, ale zamýšlet se rovněž nad celkovým vývojem domácí památkové péče a dějin umění ve sledovaném období. Vzhledem k všestrannosti Wirthova působení ve vědecké i organizátorské rovině se autorka knihy zabývá také myšlenkovým vývojem uměleckohistorického oboru v našem prostředí ve sledovaném období, konkrétními aktivitami oborových spolků a organizací či redakční praxí některých odborných periodik, objasňuje teoretická východiska domácích ochránců památek a v neposlední řadě mapuje činnost institucí státní památkové péče i průběh a zákulisí významných památkářských kauz.

Kniha obsahuje Wirthovu bibliografii a obrazovou přílohu.