Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

95

ISBN:

978-80-7480-036-8

catalog Tištěná verze

149 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 11,78 MB

Stáhnout

149 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 64

Obnova památek meziválečné vilové architektury má svá mnohá specifika. Jakkoliv pro ni v obecné rovině platí stejná pravidla jako pro jiné segmenty památkového fondu, je třeba právě specifické požadavky zohlednit při aplikaci stávajících metodických postupů. Hlavním cílem této metodické publikace je uvedení do problematiky vilové architektury 20. a 30. let 20. století, zamyšlení nad specifiky této architektury a jejich zohlednění při konkrétních procesech památkové obnovy. Metodika dává konkrétní návod pro stanovení kulturních hodnot, které je třeba chránit, popisuje prostředky památkové obnovy a věnuje se celému jejímu procesu od předprojektové přípravy až po limity při využívání. Interpretační přínos této publikace k tematice meziválečné vilové architektury je obohacen o popis příkladů dobré praxe z nedávné obnovy šesti konkrétních staveb. 

Tato metodika najde uplatnění při procesu plánování a realizace obnovy památek vilové architektury 20. a 30. let 20. století. Poslouží památkářům Národního památkového ústavu, obcí s rozšířenou působností i krajských úřadů. Stejně dobře ale může pomoci také vlastníkům a správcům meziválečných vil, a to bez ohledu na skutečnost, zda jimi spravované stavby byly prohlášeny kulturními památkami. Užitečné informace mohou v publikaci najít také projektanti a dodavatelé stavebních prací.

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra moderní architektury v Brně vznikla v rámci projektu „Centrum obnovy památek architektury 20. století“ (COPA), jež byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Obsah:

Předmluva: Vilová architektura 20. a 30. let v mezinárodních souvislostech

Obnova vilové architektury 20. a 30. let

Úvod

Kulturní hodnota

Přehled ochrany

Historický originál

 • Vzhled
 • Architektonické řešení
 • Autenticita
 • Stopa času
 • Hodnota historického dokumentu
 • Materiália
 • Hledisko historického dokumentu
 • Materialita
 • Hladisko celku

Mezinárodní dokumenty

 • Benátská charta
 • Washingtonská charta

Prostředky obnovy

 • Anastylóza
 • konzervace
 • Restaurování
 • Rekonstrukce
 • Analytický a syntetický přístup

Archeologie

Proces obnovy

 • Úvaha
 • Formulování zadání
 • Předprojektová příprava
 • Projektová příprava
 • Výběr zhotovitele
 • Realizace
 • Po realizaci

Poznámky k vybraným rématům obnovy

 • Využití
 • Obnova fasád a střech
 • Zateplení
 • Obnova oken

Závěr
Literatura
Příklady

 • Obnova vily Stiassni v Brně
 • Obnova Schneiderovy vily v Jablonci nad Nisou
 • Obnova vily Františka a Julie Malotových ve Zlíně
 • Obnova Zikmundovy vily ve Zlíně
 • Obnova vily Dr. Müllera v Praze Střešovicích
 • Obnova vily Tugendthat