Následovníci Adolfa Loose: práce v českých zemích

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

156

ISBN:

978-80-87967-28-7

catalog Tištěná verze

499 Kč

Nedostupné

499 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Světoznámý brněnský rodák Adolf Loos, jehož odkaz je živý dodnes, ovlivnil několik generací architektů. Když roku 1911 ohlásil svůj odchod z vídeňské Akademie výtvarných umění Otto Wagner, obrátili se jeho studenti na Adolfa Loose s přáním, aby se ucházel o uvolněné místo. Loos místo toho založil vlastní soukromou školu, otevřenou pro pravidelné i mimořádné posluchače. Někteří z těchto následovníků se později stali Loosovými blízkými spolupracovníky. Další byli ovlivněni teoretickými pracemi nebo realizacemi tohoto evropského humanisty a architekta. Na území dnešní České republiky se nachází množství staveb, které nezapřou svého inspirátora a učitele. Těmto, ale také nerealizovaným projektům, byla věnována výstava, jejíž katalog vychází v knižní podobě.

Publikaci uvádí několik studií, které shrnují dosavadní výzkum v poznávání staveb Adolfa Loose i jeho následovníků na území Čech, Moravy a Slezska, mapují dějiny soukromé architektonické školy Adolfa Loose a zamýšlí se i nad vývojem a interpretací raumplanu. Zajímavostí je přetištění proslovu, který přednesl architekt Dušan Riedl při otevření první loosovské výstavy v roce 1964 a který se v rukopisné podobě dochoval v knihovně Metodického centra moderní architektury v Brně. Nejpodstatnější část knihy pak uvádí medailonky a popisy staveb architektů, kteří buď absolvovali školu vedenou Adolfem Loosem, nebo s ním přímo spolupracovali.

Obsah:

Editorial / Petr Svoboda, Martin Šolc

Proslov k otevření výstavy o Adolfu Loosovi, Brno, 1964 / Dušan Redl

Adolf Loos: Meine Bauschule

Prostor s plánem, nebo prostor s formou: byl raumplan po Loosovi? / Ladislav Zikmund-Lender

Katalog

 • Adolf Loos
 • Felix Augenfeld a Karl Hofman
 • Friedrich (Bedřich) Hofman
 • Leopold Mostný Ehrman
 • Paul Engelmann
 • Jacques Groag
 • Alfons Hetmanek a Franz Kaym
 • Jan Hublík ml.
 • Norbert Krieger
 • Jindřich (Heinrich) Kulka
 • Karel Lhota
 • Margarete Schütte-Lihotzky
 • Walter Sobotka
 • Kurt (Jehuda) Unger
 • Jan Vaněk
 • Jan Víšek
 • Rudolf Wels
 • Ernst Wiesner

Soupis staveb

Výběrová bibliografie

English summary