Architektura Podmokel 1900–1945 / Architektur von Bodenbach 1900–1945

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky, německy

Počet stran:

140

ISBN:

978-80-85036-55-8

catalog Tištěná verze

300 Kč

Rozebráno

​Kniha o podmokelské architektuře 1. poloviny 20. století se zabývá stavebně historickým a urbanistickým rozvojem Děčína IV – Podmokel v době, kdy Podmokly byly samostatným městem se silnou průmyslovou základnou, která společně s rozvojem dráhy dala impuls k vývoji této městské aglomerace. Jde o období velkého stavebního rozmachu na počátku století i o meziválečnou éru, ve které vznikaly velké městotvorné budovy. Publikace obsahuje katalog staveb i seznam projektantů tvořících v Podmoklech. Mezi jinými i podmokelského rodáka Rudolfa Perthena, Wagnerova žáka, a významného vídeňského architekta a pedagoga. V Podmoklech dále zanechali stopu i další německy hovořící tvůrci, jako byl Josef Zasche, Rudolf Bitzan nebo Adolf Foehr, kteří i přes svou německou národnost patřili mezi českou architektonickou špičku.

Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.
Obsah / Inhalt: 

Zvláštní poděkování

Předmluva aneb něco o knize

Proč právě zde? 16 Jak to začalo - Podmokly do roku 1900

1900-1918 Doba stavebního rozkvětu 34 Významní architekti a Podmokly v letech 1918-1945

Urbanismus podmokelských městských částí

Tabulky

Katalog objektů: 

 •    Rakousko-uherská banka, č. p. 779
 •    Poštovní úřad a bytový dům Andrease Putze, č. p. 570
 •    Grandhotel Töpfer, č. p. 97 53 Německá agrární a průmyslová banka, č. p. 802
 •    Pojišťovna Concordia, č. p. 808
 •    Unionbanka, č. p. 179
 •    Hotel „Wettiner Hof“, č. p. 37
 •    Obchodní a obytný dům Antona Eybena, č. p. 674
 •    Obchodní a obytný dům Ackermann, č. p. 643
 •    Bytový dům Wenzela Langa, č. p. 1225
 •    Goethehaus, č. p. 790
 •    Obytný dům Jílovsko-vilsnického spolku, č. p. 1084
 •    Obchodní a obytný dům Klimt, č. p. 654
 •    Obchodní a obytný dům Rosiny Klimt, č. p. 589
 •    Obchodní a obytný dům, č. p. 656
 •    Poštovní a telegrafní úřad, č, p. 148
 •    Kino Varieté, č. p. 1070
 •    Obytný dům Karla Sángera, č. p. 882
 •    Městská spořitelna, č. p. 1125
 •    Městská knihovna, č. p. 1 155
 •    Městský úřad a hasičská zbrojnice, č. p. 1175 a 1215 71 Podmokelská spořitelna a obytný dům, č. p. 647
 •    Škola obecná a měšťanská, č. p. 688
 •    Divadlo Varieté, č. p. 587 76 Obchodní a obytný dům Strache, č. p. 370
 •    Rodinný dům Julia Witocha, č. p. 367
 •    Obchodní a obytný dům Kallasch, č. p. 363
 •    Obchodní a obytný dům Wenzela Langa, č. p. 155
 •    Vila Labský dvůr, č. p. 348
 •    Kino Elbhof a Brandův fotoateliér, č. p. 178
 •    Správní budova Severočeských energetických závodů, č. p. 874
 •    Synagoga, č. p. 663
 •    Seidelovy vily v Resslově ulici
 •    Vila „Ingeborg Nikolause a Philippine Stolterfoht“, č. p. 702
 •    Vila Johanna a Anny Forstner, č. p. 1105
 •    Thunovská přístavní restaurace, č. p. 669
 •    Obchodní a obytný dům Anny Tille, č. p. 150
 •    Vyhlídková restaurace na Pastýřské stěně, č. p. 236
 •    Most dr. Miroslava Tyrše
 •    Vily Putze a Webera na Slovanské
 •    Technický učitelský ústav a obchodní škola, č. p. 1000 a 1001
 •    Vila ředitele Ing. Emila Lohmar, č. p. 1087
 •    Vila ředitele Bergmanových závodů, č. p. 869
 •    Česká obecná a měšťanská škola, č. p. 879