I král byl dítětem. Svět dětí na šlechtických sídlech

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Počet stran:

300

ISBN:

978-80-9048-52-5-9

catalog Tištěná verze

590 Kč

Rozebráno

Výpravná kniha prostřednictvím rozsáhlého, doposud většinou neznámého obrazového materiálu z českých a moravských hradů a zámků přibližuje život mladých budoucích panovníků a šlechtických dětí.

Autorka specializující se na portrétní malbu 18. století prezentuje na 300 stranách 645 vyobrazení týkajících se života dítěte na panovnickém dvoře a v šlechtických kruzích, s množstvím nových autorských a personálních identifikací. Jedná se o připomínky panovníků i řady výrazných osobností v dětském věku. Reflektovány jsou jejich hry a hračky umocňující formování osobnosti. Obsah knihy je rozčleněn do deseti kapitol odrážejících genezi života dítěte z aristokratických vrstev. Publikace přibližuje mnohotvárnost výchovy mladých aristokratů, poukazuje na tradice a zároveň zahrnuje podněty k výchově nových generací.

Titul vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu".
Obsah:
 • ÚVOD
 • PŘEDMLUVA
 • I. MÝTY – LEGENDY – PONAUČENÍ
 • II. NAROZENÍ DÍTĚTE
 • III. PÉČE O DÍTĚ
 • IV. I KRÁL BYL DÍTĚTEM
 • V. DVŮR ŽIJE – DVŮR SE BAVÍ
 • VI. RODINA
 • VII. DÍTĚ A JEHO SVĚT: ČAS HER A POHÁDEK
 • VIII. VÝCHOVA ŠLECHTY
 • IX. VÝUKA ŠLECHTY
 • X. DÍTĚ A SPOLEČNOST