Heimatstil. Architektura ve službách vlasti a národa

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Loket

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

309

ISBN:

978-80-906866-8-7

catalog Tištěná verze

716 Kč

skladem

Koupit

HEIMATSTIL

Architektura ve službách vlasti a národa

Specifické rysy architektury v česko-německém pohraničí

Autoři: Lubomír Zeman, Jan Konůpek, Jana Konůpková Horváthová, Zbyněk Černý †, Jan Hanzlík, Martin Krsek, Stanislav Děd, Richard Němec, Jaroslav Zeman, Václav Zeman

Publikace se zabývá specifikami architektury na území dnešního Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje od poloviny 19. století až po konec druhé světové války, tedy v období, kdy tato část česko-německého pohraničí byla osídlena českými Němci a tvořili zde německy hovořící architekti. Toto území bylo vnímáno jako specifické nejen k jazykově českým oblastem, vůči kterým se primárně vymezovalo, ale i k ostatním regionům českých zemí, v nichž převažovalo německy hovořící obyvatelstvo. Kniha tak sleduje, nakolik se tato specifika odrazila v místní architektonické tvorbě a zda lze skutečně mluvit o svébytném architektonickém projevu. A pokud ano, v čem jeho specifika spočívají a jak vznikla? Jsou skutečně odrazem „národního ducha“ zdejších obyvatel, či takto mají „pouze“ působit? S trochou nadsázky lze danou problematiku shrnout do badatelské otázky po specifikách architektury „českých Němců“ v „německých Čechách“. Cílem práce bylo rovněž připomenout dílo místních německy mluvících architektů a stavitelů, jejichž tvorba byla po léta neprávem přehlížena, přesto, že dosud formuje podobu většiny měst pohraničních regionů.

Tato publikace vznikla v rámci výzkumných projektů Národního památkového ústavu Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. století a Moderní architektura 20. století, financovaných z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a rozpočtu NPÚ.
Obsah:

Úvod

I. Národní identita a její umělecká reprezentace

 • I. 1 Hledání národa – etnografie jako „národní věda“
 • I. 2 Hledání víry – architektura německých evangelíků
 • I. 3 Karlovarský kraj
 • I. 4 Ústecký kraj
 • I. 5 Liberecký kraj

II. Historismus - minulost jako pramen nové tvorby

 • II. 1 Historismus akademický
 • II. 2 Hledání idyly
 • II. 3 Švýcarská architektura
 • II. 4 Karlovarský kraj
 • II. 5 Ústecký kraj
 • II. 6 Liberecký kraj

III. Národní historismus

 • III. 1 Hledání národních rysů
 • III. 2 Karlovarský kraj
 • III. 3 Ústecký kraj
 • III. 4 Liberecký kraj

IV. Secese a raná moderna (1900-1918)

 • IV. 1 Hledání snu – symbolika, fantasknost a pohádkovost
 • IV. 2 Karlovarský kraj
 • IV. 3 Ústecký kraj
 • IV. 4 Liberecký kraj

V. Dekorativismus (art deco, krystalická moderna)

 • V. 1 Hledání svébytnosti
 • V. 2 Karlovarský kraj
 • V. 3 Ústecký kraj
 • V. 4 Liberecký kraj

VI. Národní regionalismus – tradicionalismus

 • VI. 1 Hledání tradice – staroněmecký styl, nová gotika, nové baroko, nový klasicismus
 • VI. 2 Karlovarský kraj
 • VI. 3 Ústecký kraj
 • VI. 4 Liberecký kraj

VII. Architektura doby nacionálního socialismu

 • VII. 1 Hledání krve a půdy – říšskoněmecká osidlovací politika
 • VII. 2 Architektura ve službách politiky
 • VII. 3 Karlovarský kraj
 • VII. 4 Ústecký kraj
 • VII. 5 Liberecký kraj

Závěr

Resumé

Prameny a literatura

Jmenný rejstřík