Novinka

Poválečná architektura jako památka. Proměny pražských staveb z období 1945–1989

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

223

ISBN:

978-80-7480-188-4

catalog Tištěná verze

490 Kč

skladem

Koupit

Na stavby postavené v letech 1945–1989 stále ještě nepanuje jednotný názor. Přitom již od jejich vzniku uplynulo několik desítek let, tedy doba, kterou odborná i širší veřejnost často podmiňuje nárok na památkovou ochranu. Cílem publikace je přiblížit roli Národního památkového ústavu (NPÚ) v péči o poválečnou architekturu a objasnit výzvy a problémy, kterým v této oblasti čelí. Katalog stejnojmenné výstavy je členěn do několika kapitol podle charakteru činností NPÚ, k nimž patří vytipovávání potenciálních nových památek, vedení jejich seznamu a v neposlední řadě také dozor při rekonstrukcích. Hlavní část katalogu pak pojednává o pražském metru, jemuž se autoři věnovali v rámci výzkumu v posledních letech. Soustředí se na původní architektonické řešení tohoto nejrozsáhlejšího veřejného interiéru, který v období normalizace v Československu vznikl, a na jeho památkový potenciál. Posláním publikace je rozšířit povědomí o hodnotách nedávné, ale rychle mizející architektonické vrstvy.

Kritický katalog k výstavě Poválečná architektura jako památka vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO) jako plánovaný výsledek výzkumné oblasti VI. Moderní architektura 20. století.

 

Obsah:

1. Úvodem – Role NPÚ v ochraně poválečné architektury (MK)

2. Vývoj ochrany moderní architektury (MK)

3. Poválečná architektura v zájmu NPÚ ÚOP v Praze (KH)

4. Evidence památek (MK)

 • 4.1 Poválečné dostavby památkových areálů (MK)
 • 4.2 Stavby se statusem kulturní památky (HK)
 • 4.3 Stavby navržené k ochraně (HK)
 • 4.4 Stavby zbořené (HK)
 • 4.5 Stavby se zrušeným statusem kulturní památky (HK)

5. Rekonstrukce

 • 5.1 Teoretické aspekty obnovy poválečné architektury (MK, AS)
 • 5.2 Vybrané významné rekonstrukce
 •   5.2.1 Federální shromáždění (KH)
 •   5.2.2 Nová odbavovací budova hlavního nádraží (KH)
 •   5.2.3 Makromolekulární ústav AVČR (AS)
 •   5.2.4 Hotel Intercontinental (MK)
 •   5.2.5 Parkhotel (AS)
 •   5.2.6 Hotelový dům Invalidovna (HK)
 •   5.2.7 Dům ČKD na Můstku (MK)

6. Pražské metro (MK, AS, KH)

 • 6.1 Historie pražského metra
 • 6.2 Trasa A (celková charakteristika trasy + katalog zkoumaných stanic)
 • 6.3 Trasa B (celková charakteristika trasy + katalog zkoumaných stanic)
 • 6.4 Trasa C (celková charakteristika trasy + katalog zkoumaných stanic)
 • 6.5 Památkové zhodnocení
 • 6.6 Shrnutí

7. Závěr (AS)

8. Resumé (KH)

9. Literatura

Autoři katalogu