Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Počet stran:

199

ISBN:

978-80-85034-53-0

catalog Tištěná verze

150 Kč

Rozebráno

Publikace se věnuje tzv. Nové Ostravě – dnes již pozapomenutému pojmenování grandiózního nového města, kterým se Ostrava měla stát coby výkladní skříň komunistického režimu řešící rozpory mezi bydlením a průmyslem, typické pro ostravskou průmyslovou aglomeraci. Mělo se jednat o názorný příklad architektury socialistického realismu. Autor se v knize zabývá genezí názorů na socialistický realismus jako takový, zmiňuje vývoj a problémy architektury města ve 30. i 40. letech 20. století, zabývá se poválečnou výstavbou i budováním památníků obětí a osvobození. Poslední třetina knihy je věnována samotnému vývoji i realizaci projektu Nové Ostravy.